fbpx

Perwakilan indonesia dan perwakilan belanda saat terjadi perundingan renville

perwakilan indonesia dan perwakilan belanda saat terjadi perundingan renville

jadi perwakilan dari Indonesia pada saat itu adalah Amir Syarifudin dan perwakilan dari pihak Belanda adalah Abdulkadir Widjojoatmodjo.

Semoga membantu 😊

Lagi Viral :  Andika pergi ke Bandung naik kereta api. Andika berangkat pk 07.30 dan tiba pk 10.30. Berapa lama Andika di perjalanan