Diketahui f(2x-8)=x²-4x.Nilai dari f(6) adalah

Diketahui f(2x-8)=x²-4x.Nilai dari f(6) adalah

A. 19
B.20
C.21
D.22
E.23

 

Jawaban: C. 21

Ingat!
Jika a = x, maka f(x) = f(a)

Pembahasan:
1. Mencari fungsi f(x)
f(2x – 8) = x²- 4 x
misal p = 2x – 8
2x = p + 8
x = 1/2 (p + 8)
diperoleh:
f(2x – 8) = x²- 4 x
f(p) = (1/2 (p + 8))² – 4(1/2 (p + 8)
= 1/4 (p² + 16p + 64) – 2(p + 8)
= 1/4 p² + 4p + 16 – 2p – 16
= 1/4 p² + 2p
diperoleh f(x) = 1/4 x² + 2x

2. Mencari nilai dari f(6)
f(x) = 1/4 x² + 2x
f(6)
= 1/4 (6)² + 2(6)
= 1/4 (36) + 12
= 9 + 12
= 21

Dengan demikian diperoleh nilai dari f(6) = 21 (Jawaban C)

Semoga membantu ya ????