Diketahui f(x-2)=3×+1.Rumus fungsi dari f(x+2) adalah

Diketahui f(x-2)=3×+1.Rumus fungsi dari f(x+2) adalah

A.3x+10

B.3x+11

C.3x+12

D.3x+13

E.3x+14

Jawaban: D. 3x + 13

Ingat!
untuk x = a maka f(x) = f(a)

Pembahasan:
1. mencari fungsi f(x)
f(x – 2) = 3x + 1
Misal a = x – 2
x = a + 2
diperoleh:
f(x – 2) = 3x + 1
f(a) = 3(a + 2) + 1
f(a) = 3a + 6 + 1
f(a) = 3a + 7
diperoleh f(x) = 3x + 7

2. mencari fungsi f(x + 2)
f(x) = 3x + 7
f(x + 2) = 3(x + 2) + 7
= 3x + 6 + 7
= 3x + 13

Dengan demikian diperoleh fungsi f(x + 2) = 3x + 13 (Jawaban D)

Semoga membantu ya 🙂