Diketahui F:R→R dengan f(x)=4x-5, maka f^-1(x) adalah

Diketahui F:R→R dengan f(x)=4x-5, maka f^-1(x) adalah

jawaban yang benar adalah f^(-1)(x) = (x + 5)/4.

Konsep:
Fungsi invers adalah kebalikan dari fungsi awalnya.

Diketahui
f(x) = 4x – 5
sehingga
4x – 5 = y
4x = y + 5
x = (y + 5)/4
diperoleh
f^(-1)(x) = (x + 5)/4

Dengan demikian, diperoleh f^(-1)(x) = (x + 5)/4.
Semoga membantu ya 🙂