materi : perbandingan vektor diketahui titik P(2, 3, -4), Q(3, -1, 6), R(-4, 3, 4). jika titik M membagi PQ sehingga PM : MQ = 2:1. tentukan vektor MR

materi : perbandingan vektor

diketahui titik P(2, 3, -4), Q(3, -1, 6), R(-4, 3, 4). jika titik M membagi PQ sehingga PM : MQ = 2:1. tentukan vektor MR

jawaban yang benar adalah MR = (-20/3, 8/3, 4/3).

Konsep:
Misalkan diketahui A(p,q,r) dan B(s,t,u) sehingga
AB = (s – p, t – q, u – r)

Diketahui
Misalkan M(x,y,z)
PM : MQ = 2 : 1
sehingga
(x – 2, y – 3, z – (-4)) : (3 – x, -1 – y, 6 – z) = 2 : 1
(x – 2, y – 3, z + 4) = 2(3 – x, -1 – y, 6 – z)
(x – 2, y – 3, z + 4) = (6 – 2x, -2 – 2y, 12 – 2z)
diperoleh
x – 2 = 6 – 2x
x + 2x = 6 + 2
3x = 8
x = 8/3

y – 3 = -2 – 2y
y + 2y = -2 + 3
3y = 1
y = 1/3

z + 4 = 12 – 2z
z + 2z = 12 – 4
3z = 8
z = 8/3

maka koordinat titik M adalah M(8/3, 1/3, 8/3)
Oleh karena itu,
MR = (-4 – 8/3, 3 – 1/3, 4 – 8/3)
MR = (-12/3 – 8/3, 9/3 – 1/3, 12/3 – 8/3)
MR = (-20/3, 8/3, 4/3)

Dengan demikian, diperoleh MR = (-20/3, 8/3, 4/3).
Semoga membantu ya 🙂