Himpunan penyelesaian dari |x+9|=2 adalah….

Himpunan penyelesaian dari |x+9|=2 adalah….
a. {−11,−7}
b. {−11,5}
c. {−7,11}
d. {−5,−7}
e. {−11,7}

Jawaban: a. {−11,−7}

Perhatikan konsep nilai mutlak berikut:
|x| = -(-x) untuk x < 0
|x| = x untuk x ≥ 0

Himpunan penyelesaian dari |x+9|=2 adalah….

Pembahasan:
jika x+9 ≥ 0
|x+9| = 2
x+9 = 2
x = 2 – 9
x = -7

jika x+9 < 0
|x+9| = 2
-(x+9) = 2
-x – 9 = 2
-x = 2 + 9
-x = 11
x = -11

Jadi, himpunan penyelesaian persamaan mutlak berikut adalah x : {−11,−7}
Oleh karena itu pilihan jawaban yang tepat adalah A.