Organ pada manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis dan kimia serta untuk menghasilkan HCl yang berguna untuk mengaktifkan enzim pepsinogen adalah ….

Organ pada manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis dan kimia serta untuk menghasilkan HCl yang berguna untuk mengaktifkan enzim pepsinogen adalah ….

Jawabannya adalah lambung.

Lambung merupakan salah satu organ yang menyusun sistem pencernaan. Saat makanan masuk ke dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Makanan dicerna secara mekanik oleh otot lambung yang akan mengaduk makanan membentuk bubur kim. Secara kimiawi makanan akan dicerna oleh enzim yang dihasilkan lambung. Lambung akan menghasilkan getah lambung yang terdiri dari:
1. HCl yang berfungsi untuk membuat suasana lambung menjadi asam, membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin.
2. Enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton.
3. Enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jawabannya adalah lambung.