Pada ikatan rangkap yang terjadi antara dua atom terdapat dua jenis ikatan yaitu ikatan pi dan ikatan sigma, pernyataan berikut ini yang benar untuk menjelaskan mengenai kedua jenis ikatan tersebut adalah…

Pada ikatan rangkap yang terjadi antara dua atom terdapat dua jenis ikatan yaitu ikatan pi dan ikatan sigma, pernyataan berikut ini yang benar untuk menjelaskan mengenai kedua jenis ikatan tersebut adalah…
a. Ikatan sigma terbentuk dari tumpang tindih pada orbital p yang tidak simetris.
b. Fragmen molekul yang memiliki ikatan pi lebih mudah dipurat tanpa harus memutus ikatan.
c. Ikatan pi terdapat pada ikatan rangkap dan ikatan sigma terdapat pada ikatan tunggal.
d. Ikatan pi bersifat lebih lemah dan mudah putus dibandingkan dengan ikatan sigma.
e. Ikatan pi hanya terdapat pada ikatan rangkap antar atom sejenis.

Pernyataan yang tepat adalah C. ikatan pi terdapat pada ikatan rangkap sedangkan ikatan sigma terdapat pada ikatan tunggal.

Dalam suatu senyawa, dua atom dapat membentuk suatu ikatan dengan menggunakan elektronnya secara bersama-sama. Terdapat dua jenis ikatan pada ikatana kovalen berdasarkan orbitalnya. Ikatan yang pertama adalah ikatan sigma. Ikatan sigma terdapat pada atom yang berikatan tunggal. Ikatan ini terbentuk dari hasil tumpang tindih orbital atom, misalkan tumpang tindih antara orbital p dan orbital p pada ikatan antara C-C.
Jenis ikatan yang kedua adalah ikatan pi. Ikatan ini terbentuk dari orbital p yang salaing berikteraksi. Misalkan pada atom C yang mempunyai orbital p. Ada tiga jenis orbital p, yaitu orbital px, py, dan pz. Jika orbital px suatu karbon tumpang tindih dengan orbital p xdari atom C yang lain, akan membentuk ikatan sigma. Untuk orbital py dan pz, jika tidak digunakan untuk berikatan, maka orbital py atau pz dari kedua atom akan berinteraksi membentuk ikatan pi. Ikatan pi terdapat pada atom yang berikatan rangkap.

Jadi dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa iktan pi terdapat pada ikatan rangkap sedangkan ikatan sigma terdapat pada ikatan tunggal.