Pemimpin Belanda yang tiba di pelabuhan Banten Tahun 1596 ialah . . .

Pemimpin Belanda yang tiba di pelabuhan Banten Tahun 1596 ialah . . .

cornelius de houtman