invers dari g(x) = 2x-4 / 3 adalah

invers dari g(x) = 2x-4 / 3 adalah

A. 3x-4/2

B.3x+4/2

C. 2x-4/3

D. 2x+4/3

E. semua salah

Jawaban: B. (3x + 4)/2

Ingat!
Fungsi invers ini adalah fungsi kebalikan dari fungsi asalnya

Pembahasan:
g(x) = (2x – 4)/3
y = (2x – 4)/3
3y = 2x – 4
2x = 3y + 4
x = (3y + 4)/2

Dengan demikian diperoleh fungsi g ̅ ¹(x) = (3x + 4)/2 (Jawaban B)

Semoga membantu ya 🙂