fbpx
SOAL TWK

Contoh Soal dan Kunci Jawaban TWK (Tes Wawasan Kebangsaan)

Registrasi CPNS 2021 sebentar lagi hendak dibuka oleh Pemerintah, yang mana rencananya pada pertengahan bulan April 2021. Buat itu kalian dapat menekuni serta latihan mengerjakan contoh soal test CPNS TWK tema NKRI dibawah ini.

Soal- soal Test Pengetahuan Kebangsaan( TWK) hendak timbul kala kalian lolos pilih berkas pada registrasi CPNS 2021. Nantinya terdapat 3 tema soal yang wajib dijawab ialah soal TWK, TIU( Uji Intelegensi Universal) serta TKP( Uji Ciri Individu).

Uji Pengetahuan Kebangsaan ataupun disingkat TWK ini terdiri dari 4 tema ialah Pancasila, Undang- Undang Dasar/ UUD 1945, Bhinnika Tunggal Ika serta NKRI. Yang hendak okeforum bagikan kali ini merupakan Contoh soal latihan uji CPNS TWK tema NKRI.

 

 1. Dasar dari sebuah hubungan diantara negara dengan konstitusi ialah….
  a. Konstitusi ialah merupakan sumber terhadapdasarnegara
  b. Dasarnegaraialah merupakan suatu pembahasan konstitusi
  c. Konstitusi merupakan penjabaran daridasarnegara
  d. Dasarnegarasama dengan konstitusi
  e. Dasarnegaratak mempunyai hubungan terhadap konstitusi
 2. Bunyi dari pasal 28A– pada hakikatnya ialah merupakan penjabaran dari Pancasila sila…..
  a. Yangpertama
  b. Kedua
  c. Ketiga
  d. Keempat
  e. Kelima
 3. Suatu Ideologi marxisme dinegara kita sangat dicekal untuk dikembangkan hal tersebut sudah diberlakukan sejak tahun1966,
  sebab sangat berlawanan dengan….
  a. Dengan Perjuangan
  b. Dengan Pancasila
  c. Undang UndangDasar1945
  d. DenganKonstitusiRIS
  e. DenganTa-MPR
 4. Keutamaan dan juga Kelebeihan pada suatu prinsip dari sebuah ajaran Pancasila apabila dibandingkan dengan ajaran
  lain ialah…..
  a. Kewajiban bagi lingkungandirasakan lebih besar
  b. KesuksesanIndonesia dalam membangun
  c. Resiko dalam suatu pelaksanaan politik luar negeri
  d. Tak dapat sedikitpun dipengaruh olehdunia luar
  e. Bisa mengumpulkan potensi bangsa dengan baik
 5. Suatu pokok hasil dari pemikiran pada saat membuka undang-undang tahun 1945 pada dasarnya ialah?…
  a. Pokok ke1
  b. Pokok ke2
  c. Pokok ke3
  d. Pokok ke4
  e. Pokok ke5
 6. Menurut pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Allah karena….
  a. Dalam kehidupan yang berkebangsaan bebas dan dengan keinginan yang luhur.
  b. Sebab bangsa indonesia sangat religius
  c. Dari hasil perjuangan tersebut hingga meraih kemerdekaan
  d. Begitu banyak pengorbanan yang musti diserahkan dalam meraih kemerdekaan
  e. Suatu kemerdekaan ialah merupakan sebuah karunia dari Allah sehingga tidak harus diperjuangkan kembali.
 7. Peranan bagi seorang pemuda dimasa pembangunan sangat penting untukdiwujudkan dalam kegiatan-kegiatan…
  a. Menyisihkan sebagian modal guna masa depan
  b. Mendapatkan pengalaman dengan cara magang di sebuah perusahaan
  c. Para pencinta alam agar dapat melestarikan lingkungan hidup
  d. Dalam menolong sesama dengan segala usaha serta upaya
  e. Melatih sebuah bakat serta mencari ilmu pengetahuan
 8. Bagi bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan…..
  a. Pengakuan adanya keragaman
  b. Lambang kedaulatan negara
  c. Lambang identitas negara
  d. Semboyan bangsa
  e. Bukti bangsa Indonesia kaya budaya
 9. Negara Republik Indonesia ialah merupakan suatu negara yang mempunyai beraneka ragam budaya, adat
  istiadat, yang harus dijaga dan dihormati sebab bangsa indonesia merasa dirinya….
  a. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain
  b. Dapat hidup sendiri
  c. Mampu memenuhi kebutuhannya
  d. Paling tinggi derajatnya
  e. Memerlukan bantuan
 10. Keaneka ragaman terhadap semua suku di dalam negara baiknya diarahkan untuk….
  a. Dalam menciptakan suatu kestabilan untukmempertahankan keamanan bangsadan negara
  b. Demimenciptakankerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur
  c. Menciptakan persaudaraan yang menuju pada persamaan bahasa dan adat istiadat daerah
  d. Menjaga kelestariannya
  e. Dalam menciptakan suatu kesetabilan agar dapat memperkokoh keperlauan nasional
Lagi Viral :  [TERBARU] Link Daftar Online Banpres BPUM 2021 / BLT UMKM Terbaru Wilayah Yogyakarta

 

 

 

JAWABAN :

 • C.
 • B.
 • B.
 • E.
 • A.
 • B.
 • E.
 • D.
 • A.
 • B.

 

Seperti itulah contoh 10 soal latihan tes CPNS TWK tema NKRI yang bisa kamu gunakan untuk materi pembelajaran dan menambah pengetahun tentang NKRI dalam menghadapi soal-soal sebenarnya di tes wawasan kenegaraan (TWK) saat seleksi CPNS 2021 nanti.