fbpx

Diketahui f(x) = 4x + 3 dan g(x) = (x−1)/(2x+1) x ≠ −1/2. Jika h(x) = (f∘g)(x), invers dari h(x) =….

Diketahui f(x) = 4x + 3 dan g(x) = (x−1)/(2x+1) x ≠ −1/2.
Jika h(x) = (f∘g)(x), invers dari h(x) =….
A. h^(−1)(x) = (−x+1)/(2x−10); x≠5
B. h^(−1)(x) = (−x−1)/(2x−10); x≠5
C. h^(−1)(x) = (−10x−1)/(2x−10); x≠5
D. h^(−1)(x) = (10x−1)/(2x+1); x≠−1/2
E. h^(−1)(x) = (10x+1)/(2x+1); x≠−1/2

Jawabannya adalah B.h⁻¹(x) = (-x-1)/(2x-10); x ≠5

Konsep komposisi :
(fog)(x) = f(g(x))

Konsep invers :
Ada 3 langkah untuk menentukan fungsi invers, yaitu:
1. Ubahlah bentuk y = f(x) menjadi bentuk x = f(y).
2. Tuliskan x sebagai f⁻¹(y) sehingga f⁻¹(y) = f(y).
3. Ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi invers f⁻¹(x)

Jawab :
h(x) = (fog)(x)
= 4( (x−1)/(2x+1)) + 3
= (4x-4)/(2x+1) + 3(2x+1)/(2x+1)
= (4x-4 + 6x + 3)/(2x +1)
= (10x -1)/(2x+1)

Invers :
y = (10x -1)/(2x+1)
y(2x+1) = 10x – 1
2xy + y = 10x – 1
2xy – 10x = -1-y
x (2y -10) = -1-y
x = (-1-y)/(2y-10)
h⁻¹(y) = (-1-y)/(2y-10)
h⁻¹(x) = (-1-x)/(2x-10); x ≠5
h⁻¹(x) = (-x-1)/(2x-10); x ≠5

Jadi invers dari h(x) adalah (-x-1)/(2x-10); x ≠5
Jawabannya adalah B.h⁻¹(x) = (-x-1)/(2x-10); x ≠5