Pengangkatan zat-zat hasil fotosintesis dibantu oleh…

Pengangkatan zat-zat hasil fotosintesis dibantu oleh…

jawaban : floem
Penjelasan:
Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun keseluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis melalui floem inilah yg melibatkan proses transpor aktif dan difusi.