fbpx

Berdasarkan gambar diatas, fungsi jaringan no. 2 adalah ….

Perhatikan penampang melintang batang berikut ini!

Berdasarkan gambar diatas, fungsi jaringan no. 2 adalah ….
a. Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan
b. Mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun
c. Mengangkut sisa metabolime dari batang ke akar
d. Melindungi jaringan di sebelah dalamnya
e. Menyokong tubuh tumbuhan

Berdasarkan gambar diatas, fungsi jaringan no. 2 adalah ....

Jawabannya adalah A.

Gambar di atas merupakan gambar penampang melintang batang dikotil. Penampang melintang batang dikotil terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, kambium, xilem, dan empulur. Bagi yang ditunjuk oleh nomor 2 adalah floem. Floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jawabannya adalah A.