fbpx

Diketahui fungsi f (x) = x + 3 dan g (x) = 2 x -1 maka tentukan bentuk fungsi ( f o g )-¹ (x)

diketahui fungsi f (x) = x + 3 dan g (x) = 2 x -1 maka tentukan bentuk fungsi ( f o g )-¹ (x)

Dik:
f(x) = x + 3
g(x) = 2x – 1

Dit:
(f o g)^-1 (x)

jwb:
(f o g)(x)
= f(g(x))
= 2x – 1 + 3
= 2x + 2

maka,
(f o g)^-1 (x)
(f o g)(x) = y
2x + 2 = y
x = y – 2 / 2
lalu, ubah y menjadi x
x = x – 2 / 2
x = 1/2 (x – 2)

jadi, bentuk fungsi (f o g)^-1 (x) dari f(x) = x + 3 dan g(x) = 2x – 1 adalah x = 1/2 (x – 2)

Lagi Viral :  Materi Genetika