Di antara unsur-unsur dengan konfigurasi elektron berikut yang paling sukar berikatan dengan unsur lain adalah ….

Di antara unsur-unsur dengan konfigurasi elektron berikut yang paling sukar berikatan dengan unsur lain adalah ….
a. 1s2
b. 1s2 2s1
c. 1s2 2s2 2p3
d. 1s2 2s2 2p6 3s2
e. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Jawaban yang tepat A

Konfigurasi elektron adalah penulisan elektron pada kulit. Dari konfigurasi elektron dapat ditentukan periode dan golongan suatu unsur.

Untuk menentukan letak periode suatu unsur sama dengan nomor kulit terbesarnya dalam konfigurasi elektron. Sedangkan untuk menentukan golongan jika subkulit terakhirnya adalah s atau p, digolongkan dalam golongan A (utama), sedangkan jika subkulit terakhirnya adalah d, digolongkan dalam golongan B (transisi).

A: 1s² , golongan VIIIA, periode 1, stabil
B: 1s² 2s¹, golongan IA, periode 2, melepas 1 elektron
C: 1s²2s²2p³, golongan VA, periode 2, menangkap 3 elektron
D: 1s²2s²2p⁶ 3s², golongan IIA, periode 3, melepas 2 elektron
E :1s²2s²2p⁶3s²3p⁵, golongan VIIA, periode 3, menangkap 1 elektron

Setiap unsur dapat berikatan dengan unsur lain dengan cara melepas atau menangkap elektron, untuk gas mulia atau golongan VIIIA merupakan unsur yang stabil sehingga untuk berikatan dengan unsur lain paling sukar.

Jadi, di antara unsur-unsur dengan konfigurasi elektron berikut yang paling sukar berikatan dengan unsur lain adalah 1s².