Tuliskan pendapat mu tentang kerajaan Samudra Pasai!

Tuliskan pendapat mu tentang kerajaan Samudra Pasai!

Jawabannya adalah : Kerajaan Samudera Pasai merupakan Kerajaan bercorak islam yang diperkirakan terletak di 15 km di sebelah timur Lhouksumawe, Aceh dan didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-shaleh.

Untuk lebih jelasnya, simaklah pembahasan berikut ini :

Kerajaan Samudera Pasai merupakan Kerajaan bercorak islam yang diperkirakan terletak di 15 km sebelah timur Lhouksumawe, Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-shaleh dan memerintah pada 1285 hingga 1297. Di bawah kekuasaannya kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Letaknya yang strategis di wilayah pesisir menyebabkan kerajaan Samudera Pasai mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan laut. Kondisi ini menyebabkan banyak pedagang dari Jawa, India, Timur Tengah, dan Tiongkok singgah di pelabuhan Pasai. Komoditi perdagangan Samudera Pasai antara lain Lada, Sutra, Kapur barus, dan emas.

Dengan demikian, Kerajaan Samudera Pasai merupakan Kerajaan bercorak islam yang diperkirakan terletak di 15 km di sebelah timur Lhouksumawe, Aceh dan didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-shaleh.