Merah campur kuning

merah campur kuning

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah orange/jingga.

Berikut ini pembahasannya ya!

Warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat dalam suatu cahaya sempurna atau kesan yang ditimbulkan oleh cahaya kepada mata. Campuran warna merah dengan kuning akan menghasilkan warna orange/jingga.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka campuran warna merah dan kuning akan menghasilkan warna orange/jingga.

Demikian. Semoga membantu ya!