Apakah syair, pantun dan gurindam termasuk puisi? Jelaskan dan buktikan!

4. Apakah syair, pantun dan gurindam termasuk puisi? Jelaskan dan buktikan!

Syair, pantun, dan gurindam termasuk puisi lama karena terikat oleh sajak dan bait, yang dapat dibuktikan pada ciri-ciri dari syair, pantun, dan gurindam yang terikat oleh sajak.

Ikuti pembahasannya yuk.

Puisi lama adalah karya sastra yang terikat oleh bait dan sajak.

Syair adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Arab dan terikat oleh sajak dan bait.
Ciri-ciri syair adalah sebagai berikut.
1. Bersajak a-a-a-a
2. Setiap bait berisi dua baris.
3. Setiap baris adalah isi.

Pantun adalah puisi lama berasal dari Melayu yang terikat oleh baris dan sajak.
Ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut.
1. Bersajak a-b-a-b.
2. Setiap bait terdiri dari empat baris.
3. Baris satu dan dua disebut sampiran.
4. Baris empat dan lima disebut isi.

Gurindam adalah salah satu jenis puisi lama yang setiap bait terdiri dari dua baris dan berisi petuah atau nasihat.
Ciri-ciri gurindam adalah sebagai berikut.
1. Setiap baris berisi dua baris.
2. Bersajak a-a atau b-b.
3. Berisi petuah atau nasihat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bawah ciri-ciri dari syair, pantun, dan gurindam termasuk jenis puisi lama yang terikat oleh bait dan sajak.

Jadi, syair, pantun, dan gurindam termasuk puisi lama karena terikat oleh sajak dan bait, yang dapat dibuktikan pada ciri-ciri dari syair, pantun, dan gurindam yang terikat oleh sajak.

Semoga membantu ya ????