Diketahui fungsi f(x) = 2+x, g(x) = x²-1 dan h(x) = 2x, fungsi komposisi (f°g°h°) (x) =

diketahui fungsi f(x) = 2+x, g(x) = x²-1 dan h(x) = 2x, fungsi komposisi (f°g°h°) (x) =

 

Jawaban: 4x² + 1

Ingat!
(f ∘ g ∘ h)(x) = f(g(h(x)))

Pembahasan:
f(x) = 2 + x, g(x) = x² – 1 dan h(x) = 2x

(f ∘ g ∘ h)(x)
= f(g(h(x)))
= f(g(2x))
= f((2x)² – 1)
= f(4x² – 1)
= 2 + 4x² – 1
= 4x² + 1

Dengan demikian diperoleh fungsi (f ∘ g ∘ h)(x) = 4x² + 1

Semoga membantu ya ????