Tidak ada lagu yang menarik yang tidak populer di kalangan orang dengan jiwa seni yang tinggi.

Tidak ada lagu yang menarik yang tidak
populer di kalangan orang dengan jiwa seni
yang tinggi.
Semua lagu Ika Natassa adalah lagu modern
Semua lagu modern popular di kalangan
orang dengan jiwa seni yang tinggi
Simpulan yang paling tepat adalah————
(A) Sebagian lagu Ika Natassa tidak
menarik.
(B) Sebagian lagu Ika Natassa menarik.
(C) Semua lagu Ika Natassa tidak popular
di kalangan orang dengan jiwa seni
tinggi.
(D) Semua lagu Ika Natassa tidak menarik.
(E) Sebagian lagu Ika Natassa tidak populer
di kalangan orang dengan jiwa seni yang
tinggi.

Jawaban: (B) Sebagian lagu Ika Natassa menarik.

Pembahasan :
(i) Tidak ada lagu yang menarik yang tidak populer di kalangan orang dengan jiwa seni
yang tinggi
≡ Semua Lagu yang menarik populer dikalangan orang dengan jiwa seni yang tinggi

(ii) Semua lagu Ika Natassa adalah lagu modern.

(iii) Semua lagu modern popular di kalangan orang dengan jiwa seni yang tinggi

Perhatikan pernyataan (ii) dan (iii)
Semua lagu Ika Natassa adalah lagu modern dan Semua lagu modern popular di kalangan orang dengan jiwa seni yang tinggi
artinya:
(iv) Semua lagu Ika Natassa popular di kalangan orang dengan jiwa seni yang tinggi

Perhatikan pernyataan (iv) dan (i)
Semua lagu Ika Natassa popular di kalangan orang dengan jiwa seni yang tinggi dan Semua Lagu yang menarik populer dikalangan orang dengan jiwa seni yang tinggi
artinya
(v) Semua lagu Ika Natassa menarik

Dengan demikian diperoleh simpulan yang paling tepat adalah Semua lagu Ika Natassa menarik (Jawaban B)

Semoga membantu ya ????