Bagaimanakah posisi balok agar tekanan yang bekerja pada lantai menilai minimum ?

Bagaimanakah posisi balok agar tekanan yang bekerja pada lantai menilai minimum ?

Bagaimanakah posisi balok agar tekanan yang bekerja pada lantai menilai minimum ?

Jawaban yang benar adalah 40 x 20 cm

Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekanan. Fenomena tersebut timbul sebagai akibat dari gaya tekan yang bekerja pada benda per satuan luas permukaan dengan arah yang tegak lurus.

Tekanan dapat dirumuskan:
P = F/A
A = p x l
Dimana:
P = Tekanan (N/m² atau Pa)
F = Gaya (N)
A = Luas penampang (m²)
p = panjang (m)
l = lebar (m)

Dari rumus tersebut tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang, apabila tekanan besar maka luas penampnag kecil dan apabila tekanan kecil maka luas penampang besar.

Jadi agar gaya tekan yang bekerja minimum maka luas penampang harus besar, dari gambar ukuran balok 40x10x20 cm, maka biar luas menjadi besar adalah panjang dan tinggi yaitu 40 cm dan 20 cm.
Oleh karena itu jawaban yang benar adalah 40×20 cm