fbpx
Breaking News

Bentuk aljabar ( 1 – x ) (x²+x +2)+5x +3 adalah

bentuk aljabar ( 1 – x ) (x²+x +2)+5x +3 adalah

Jawaban yang benar adalah –x³ + 4x + 5

Ingat kembali:
Bentuk aljabar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika suku-sukunya sejenis.
Suku-suku yang sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel sama dan pangkat sama

Ingat juga:
(a – b)(c + d) = a(c + d) – b(c +d)
a(b + c) = ab + AC
–a(b + c) = –ab – ac
(a^m) × (a^n) = a^(m + n)

(1 – x)(x² + x + 2) + 5x + 3
= 1(x² + x + 2) – x(x² + x + 2) + 5x + 3
= 1·x² + 1·x + 1·2 – x·x² – x·x – x·2 + 5x + 3
= x² + x + 2 – x^(1+2) – x^(1+1) – 2x + 5x + 3
= x² + x + 2 – x³ – x² – 2x + 5x + 3
= –x³ + x² – x² + x – 2x + 5x + 2 + 3
= –x³ + 4x + 5

Jadi, bentuk aljabar di atas adalah –x³ + 4x + 5